Tel: (0216) 455 62 16 - (0543) 648 68 48

Mehtap Hisar

 

Mehtap Hisar
Uzman Psikolog/ Psikoterapist

Uzman Psikolog/ Psikoterapist Mehtap HİSAR, 2000 yılında ÖSS’de %1’ lik dilime girerek Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü başarı bursu ile kazanmıştır. Eğitimini 3.71/4.0 akademik ortalama ile, bölüm ve fakülte sıralamalarının her ikisinde de ilk üçe girerek yüksek onur derecesiyle tamamlamış, lisans eğitimi süresince sekiz kere Vehbi Koç Onur Ödülü’ne hak kazanmıştır. Üç yıl süresince Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın asistanlık görevini gerçekleştirmiştir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, uzmanlık eğitimi için Amerika ve Avrupa’daki çeşitli okulların psikoloji fakültelerinden kabul almış, eğitimine Oslo’da bulunan, BI Handelshoyskolen’de Organizasyon Psikolojisi yüksek lisans programında devam etmiştir. BI tarafından verilen başarı bursuna hak kazanmış, 2007 yılında programı başarı ile tamamlayarak uzmanlığını almıştır.

Hisar, 2012 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Psikoloji’de tıbbi uygulama yeterlilik sınavında başarılı olmuş ve gerekli deneyim ve uygulama kriterlerini karşılayarak tıbbi/klinik uygulama yeterliliğini kanıtlamış bir psikologtur.

Birçok farklı konuda alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen eğitim ve seminerlere katılmıştır ve halen teorik ve pratik bilgilerini zenginleştirmek için güncel eğitim programlarını takip etmektedir. Psikoterapi Enstitüsü tarafından verilen ve 3 yıl süren (1080 saat) ileri seviye psikoterapi eğitimi; Bütüncül Psikoterapi Eğitimi’ne başarı bursu ile kabul edilmiş, programın teorik, formülasyon ve süpervizyon aşamalarını başarıyla tamamlamıştır. Bütüncül psikoterapi yaklaşımı; psikolojik yapılanmalar, kişilik örüntüleri, kişilik bozuklukları, farklı kuramsal yaklaşımlar ve psikoterapiye uyarlanması hakkında derin bir bilgi birikimi ve içgörü kazandırma niteliğindedir. Bütüncül bir psikoterapi yaklaşımını benimseyen Hisar, her bir danışana özel ayrı bir terapi süreci planlamanın önemli olduğuna inanmakta, danışanının ihtiyaç ve sıkıntıları doğrultusunda kullandığı yöntem ve teknikleri şekillendirebilme esnekliğine sahip bir psikoterapisttir. Süpervizyon çalışmalarına yine Psikoterapi Enstitüsü bünyesinde halen devam etmektedir.

EMDR (Göz hareketleri duyarsızlaştırma-yeniden işleme) ve Hipnoz, psikoterapi çalışmalarında gerekli durumlarda aktif olarak kullandığı tekniklerdir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı terapi, Stratejik Aile terapisi, Gottman Çift terapisi, Duygu Odaklı Çift terapisi, Travma, Klinik Hipnoz uygulama eğitimi, Hümanistik ve Varoluşçu yaklaşımlar, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler, Zor Ergen ve Aileleriyle Psikoterapi, Şiddet ve İstismar, Temel Danışmanlık Becerileri, Bağlanma ve Doğal Ebeveynlik, Rahatlama Teknikleri, Madde Bağımlılığı, Yaratıcılık, İlişki yönetimi-Zor insanlarla Baş edebilme, Yetkinlik Bazlı Mülakat ve Hedefe Yönelik Seçim tamamlamış olduğu eğitim ve sertifika programlarından bazılarıdır. Aynı zamanda kullanmakta olduğu terapi tekniklerinin süpervizyonlarını da tamamlamıştır. Psikoterapi Derneği ve Hipnoz Derneği üyesidir.

2002 yılında Çebi Sağlık Merkezinde klinik stajını yapmış, bir yılı aşkın bir süre Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuklara Yardım Merkezi (ZIBEC)’nde gönüllü olarak çalışmıştır. 1.5 yılı aşkın bir süre Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük İnsan Kaynakları departmanında iç müşteri danışmanı olarak görev yapmıştır. 3 yıla yakın bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi psikolojik danışmanlık biriminde yetişkin psikoloğu olarak bireysel terapi ve çift terapisi süreçlerini yürütmüştür. Yine aynı proje kapsamında öfke kontrolü, stresle baş edebilme, olumlu ebeveynlik, kendini ifade edebilme, güvenli davranış ve girişkenlik gibi konularda birçok psiko-eğitimsel grup çalışması gerçekleştirmiştir. Ayrıca eş zamanlı olarak 2.5 yıl özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde ergen, yetişkin bireysel psikoterapi ve çift terapisi alanında çalışmalarını sürdürmüştür.

Tüm bu süre zarfında 2000’in üzerinde danışana psikolojik danışmanlık hizmeti verme fırsatı bulmuş ve bugüne kadar 10000 civarında görüşme yapmıştır.

Hisar, meslektaşı Belma Zirekoğlu birlikte kurduğu İDEA Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde ağırlıklı olarak ergen, yetişkin ve çiftlerle çalışmaya ve kurumlara yönelik danışmanlık, eğitim ve seminer çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir kız annesidir.

Biz Kimiz?

İki psikoloğun birlikte filizlendirdiği bir hayalin gerçeğe dönüşmesiyle ortaya çıktı İDEA Psikoloji... İnsanı anlamak için; insana, ilişkilere ve hayata dair her ne varsa yoğun bir anlama merakı ve isteğiyle yola çıktık.

Idea Psikoloji Hakkında

Test ve Envanterler